Openingstijden vandaag 10:00 - 17:00 Koop tickets Menu

ANBI

Schenken met voordeel

U kunt de Hortus financieel steunen door eenmalig of periodiek een bedrag te schenken. Zowel de Stichting Hortus als de Vereniging Vrienden hebben een Culturele ANBI status. Dit geeft ook voor u nog een extra voordeel. Giften aan goede doelen kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

ANBI status

Schenken met voordeel
U kunt de Hortus financieel steunen door eenmalig of periodiek een bedrag te schenken. Door de Culturele ANBI status van de Stichting Hortus geeft dit ook voor u nog een extra voordeel. Giften aan goede doelen kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

Giften aan een Culturele ANBI leveren nog eens éxtra voordeel op, doordat uw gift met een factor van 1,25 vermenigvuldigd mag worden. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Dit betekent dat uw schenking u in bijna alle gevallen minder dan de helft kost. Als u bijvoorbeeld € 1000,- schenkt, dan mag u €1.250,- aftrekken van de belasting. Bij een belastingschijf van 42% kost uw schenking van € 1000,- u uiteindelijk dan €475,- .

Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000,- per jaar. Er geldt dus een plafond voor deze vermenigvuldigingsfactor: u kunt in totaal maximaal € 1.250,- per jaar extra (25% van 5.000) in aftrek brengen. Bovendien geldt een minimum drempel en een maximum als plafond. Giften zijn aftrekbaar als ze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van uw verzamelinkomen tot maximaal 10% van uw verzamelinkomen.

Periodieke schenkingen
Wilt u structureel bijdragen aan de Hortus? Dat kan via een notariële akte. Een notariële akte is een afspraak tussen u en de Hortus, vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke schenkingen over een periode van 5 jaar of langer schenkt u geheel belastingvrij.
Een periodieke schenking kan ook vastgelegd worden in een schriftelijke overeenkomst tussen u en ons. Er is geen notaris bij nodig en dit kost dan ook geen extra geld. De belastingdienst heeft een aantal voorbeeldformulieren gemaakt die u kunt gebruiken om de overeenkomst vast te leggen. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden. Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel.

Meer informatie over onze doelstellingen, werkwijze, financiën, activiteiten en projecten vindt u in de jaarverslagen onderaan deze pagina.

BTW nr: NL008698612B01
Kamer van Koophandel Amsterdam nr: 41206317
IBAN NL94INGB0698463900

Omgang persoonsgegevens
Informatie m.b.t. omgang van uw persoonsgegevens vind u in het privacy statement van donateurs op onze privacy pagina.

ANBI status de Hortus

ANBI status de Hortus
Naam Stichting Hortus Botanicus Amsterdam
RSIN 008698612
Contactgegevens: Plantage middenlaan 2a, 1018DD Amsterdam, 020-6259021 info@dehortus.nl

De Hortus onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Bestuurssamenstelling:
Raad van Toezicht

Mw. R. van Acker, voorzitter
Mw. M. Halbesma
Dhr. J. Davidson
Mw. L. Vissenberg
Dhr. dr. E. Schranz
Dhr. W. Dulfer

Bestuur
Carlien Blok, directeur / bestuurder

Rooster van aan- en aftreden RvT en nevenfuncties

Beloningsbeleid: Het bestuur van de Stichting bestaat uit 1 persoon, deze is ingeschaald in Schaal 14-a volgens CAO W&MD. Op grond van de in artikel 383 lid 1 boek 2 BW opgenomen vrijstelling is derhalve geen melding gemaakt van de bezoldiging bestuurders in de jaarrekening.
De werkzaamheden van de leden van de Raad van toezicht zijn onbezoldigd.
Beloning van het personeel:
Het personeel van de Hortus volgt de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD) of de CAO Horeca.
Doelstelling:
De Stichting heeft ten doel:
1a. het beheren en instandhouden van de Hortus Botanicus te Amsterdam met de daarin
aanwezige gedocumenteerde collecties levende planten en opstallen ten behoeve van
wetenschappelijk onderzoek, behoud, tentoonstelling en educatie;
1b. het beschermen van de cultuurhistorische waarden van de tuin en de opstallen; en
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord

Financiële verantwoording: De financiële jaarverslagen vindt u hieronder.
Verslag uitgeoefende activiteiten: De jaarverslagen van de Hortus vindt u hieronder.

Vragen? Laat het ons weten!

U kunt ons bereiken via het algemene nummer: 020 625 9021. U kunt ook direct contact opnemen met een van onze medewerkers via e-mail of telefoon.