Openingstijden vandaag 10:00 - 17:00 Koop tickets Menu

Partners

NVBT

De Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen (NVBT) is een koepelorganisatie en telt 25 tuinen verspreid over heel Nederland. Samen zien zij het als onze missie om een bijdrage te leveren aan het behoud van biodiversiteit van planten in het kader van een duurzame wereld. Er is een grote diversiteit onder de tuinen die zijn aangesloten bij de NVBT. Hieronder bevinden zich onder meer universitaire botanische tuinen, niet-universitaire botanische tuinen, arboreta en dierentuinen met een botanische afdeling. Behalve een samenwerking achter de schermen in het beheer en behoud van alle collecties, kenmerkt de NVBt zich ook door een actieve samenwerking op het gebied van marketing en programmering. Onder andere het project `Planten voor de Toekomst ‘ (2012-2017)  heeft dankzij de Nationale Postcode Loterij  de samenwerking tussen de tuinen enorm kunnen versterken. Meer hierover op de site www.botanischetuinen.nl 

BGCI

Botanic Gardens Conservation International (BGCI) is een internationaal opererende non-profitorganisatie die in 1987 is opgericht. Het doel van BGCI is om botanische tuinen met elkaar te verbinden in een wereldwijd samenwerkend netwerk om te komen tot het behoud van de diversiteit van planten. Bij BGCI zijn meer dan 800 tuinen in meer dan 120 landen aangesloten. De organisatie heeft zijn hoofdkantoor in Richmond upon Thames (Londen). Het Amerikaanse kantoor bevindt zich in de Chicago Botanic Garden (Glencoe, Illinois).

Er worden netwerken ondersteund door BGCI waardoor botanische tuinen bij elkaar worden gebracht en er uitwisseling van kennis en ervaring kan plaatsvinden. BGCI heeft online databases van botanische tuinen over de hele wereld en de (beschermde) planten die daar worden gehouden. De organisatie ontwikkelt educatieve materialen om door medewerkers van botanische tuinen gebruikt te worden voor publieke educatie.

 

SNP

Botanische tuinen in Nederland beheren samen de Nationale Plantencollectie.Deze collectie bestaat uit taxonomisch verantwoord beheerde, levende planten die vaak zijn ondergebracht bij botanische tuinen. Elk van deze tuinen beheert één of meer deelcollecties, die voor Nederland in wetenschappelijk, cultuurhistorisch of maatschappelijk opzicht van bijzondere waarde zijn. Ook de Hortus heeft zich gespecialiseerd in enkele plantengroepen en werkt zo mee aan het behoud van deze bijzondere Nationale Plantencollectie.

De deelcollecties van de Nationale Plantencollectie zijn met name tot stand gekomen ten behoeve van universitair onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Ook kwam een deel van deze collecties tot stand in het kader van handelsreizen in de 17e en 18e eeuw. Naast universitaire botanische tuinen is een aantal tuinen opgericht door particulier initiatief, waarbij o.a. bolgewassen, maar vooral houtige gewassen bijeen werden gebracht. Houtige gewassen werden ondergebracht in bomentuinen of arboreta. Een aantal van deze arboreta werd toegevoegd aan universitaire tuinen zonder de locatie wijzigen.

 

Adoptanten

Met ons adoptieprogramma kunnen bedrijven en particulieren op geheel eigen wijze de Hortus steunen. Zo kunnen bomen en planten uit onze collectie ‘geadopteerd’ worden. Met de ‘adoptie’ van een boom steunt men het jaarlijks onderhoud van onze collectie. Ons boom-adoptie programma is een mooie manier om maatschappelijke verantwoording uit te dragen. Door de Culturele ANBI status van de Stichting Hortus kunnen de giften aan goede doelen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

Ginkgo biloba is geadopteerd door MPC Capital sinds 2014.
Sequoia sempervirens is geadopteerd door Mob Pro sinds 2016.

Vragen? Laat het ons weten!

U kunt ons bereiken via het algemene nummer: 020 625 9021. U kunt ook direct contact opnemen met een van onze medewerkers via e-mail of telefoon.