Openingstijden vandaag 10:00 - 17:00 Koop tickets Menu

Direct lid worden

Lees meer

De vereniging

De vereniging

Naast de Stichting Hortus Botanicus is er ook de Vereniging van Vrienden van de Amsterdamse Hortus, opgericht in 1986. Het is een actieve vereniging die nauw betrokken is bij de ontwikkelingen in de Hortus. De vereniging telt meer dan 8000 leden, en is daarmee een van de grootste vriendenverenigingen in Nederland.

Met jaarlijkse donaties steunen de Vrienden de Hortus (de Stichting) in behoud en beheer van de tuin en collectie. Bij donaties vanaf 45,- euro krijgen Vrienden met hun lidmaatschapkaart ook toegang geven tot de tuin.

Net als de Hortus is ook de Vriendenvereniging een ANBI, onder nummer 803444536. Dat betekent onder meer dat giften van een particulier aan de Vriendenvereniging voor die particulier aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting en dat de Vriendenvereniging geen erfbelasting of schenkbelasting hoeft te betalen over de ontvangen erfenissen of giften.

De Algemene Ledenvergadering
Ieder voorjaar vindt er een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats, waarvoor alle Vrienden van de Hortus zijn uitgenodigd. Het bestuur presenteert dan een verslag van het afgelopen jaar en er wordt gekeken naar toekomstige activiteiten in de Hortus. Ook worden er besluiten genomen over de inbreng en ondersteuning van de vrienden hierin. De ALV is gepland op 24 april, 20.00 uur in de Laranjazaal. De agenda vindt u hier. De notulen van de ALV 2023 zijn hier te vinden.

contact en bestuur

Heeft u een vraag en is deze niet te vinden op de pagina met veelgestelde vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Contact
Vereniging van Vrienden van de Amsterdamse Hortus
t.a.v. Monique Segenhout, ledenadministratie
Plantage Middenlaan 2a
1018 DD Amsterdam

020-7025403 (op maandag, dinsdag en vrijdag)
vrienden@dehortus.nl

IBAN: NL46INGB0000349168 t.n.v. Ver. Vrienden v.d. Amsterdamse Hortus

Bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:
Wiegert Dulfer, voorzitter
Marco van de Koppel, vicevoorzitter
Daan van den Briel, secretaris
Martijn Bolkestein, penningmeester
Wonah de Koningh, lid
Petra Verbrugge, lid
Sebastiaan van Triest, lid

ANBI / RSIN nummer 803444536
KvK nummer 40535146

 

 

geschiedenis

Iedereen heeft vrienden nodig. De Amsterdamse Hortus had daar op een zeker moment in zijn geschiedenis wel een bijzonder grote behoefte aan. In de jaren ’80 verloor de tuin zijn wetenschappelijk belang voor de Universiteit van Amsterdam en de universiteit besloot in 1986 om de Hortus af te stoten. In datzelfde jaar richtten enige buurtbewoners en biologiestudenten een Vriendenvereniging op met als doel de Hortus te redden en zijn plaats in de Plantage te handhaven. Begin 1987 presenteerde de Vereniging een overlevingsplan voor de Hortus en mocht de tuin onder bestuur van een onafhankelijke Stichting zelfstandig verder.

De band tussen Stichting en Vereniging is altijd hecht geweest. Een bestuurslid van de vereniging maakt steeds qualitate qua deel uit van het Stichtingsbestuur en er is regelmatig overleg tussen beide besturen. Jaarlijks betaalt de Vriendenvereniging een exploitatiebijdrage aan de Stichting en ondersteunt de Vereniging bijzondere projecten. Daarmee is zij naast de Gemeente Amsterdam de belangrijkste financiële steunpilaar van de Hortus.

Taak en werkwijze

De Vereniging heeft ongeveer 8000 donateurleden. Zij ziet het als haar taak de Hortus materieel te ondersteunen en te waken voor het wetenschappelijk karakter ervan. Het beleidsplan van de vereniging kunt u via deze link lezen.
De band tussen Stichting en Vereniging is altijd hecht geweest. Een bestuurslid van de vereniging maakt steeds qualitate qua deel uit van de Raad van toezicht en er is regelmatig overleg tussen beide besturen. Jaarlijks betaalt de Vriendenvereniging een exploitatiebijdrage aan de Stichting en ondersteunt de Vereniging bijzondere projecten. Daarmee is zij naast de Gemeente Amsterdam de belangrijkste financiële steunpilaar van de Hortus.

Vragen? Laat het ons weten!

U kunt ons bereiken via het algemene nummer: 020 625 9021. U kunt ook direct contact opnemen met een van onze medewerkers via e-mail of telefoon.