Openingstijden vandaag 10:00 - 17:00 Koop tickets Menu

Onderzoekend leren (groep 7, 8)

Aanvullende informatie

De les start met een klassikale inleiding van een kwartier over de wetenschap die afkijkt bij planten (biomimicry genoemd), waarin enkele voorbeelden worden genoemd. Zo is er bijvoorbeeld een hogesnelheidstrein in de vorm van een ijsvogel, een zwempak geïnspireerd op een haaienhuid en tape met dezelfde kleefkracht als gekko-pootjes. Na de inleiding wordt de klas in tweeën gesplitst. Terwijl de ene helft naar buiten gaat voor een rondleiding in kleine groepjes, gaat de andere helft in kleine groepjes een plant onderzoeken. We hebben vier verschillende planten, dus elke groep werkt aan een andere plant (klis-vrucht, bekerplant, vlotvaren, esdoorn-zaad). De leerlingen bekijken en onderzoeken de eigenschappen van de plant d.m.v. proefjes die ze zelf verzinnen. Ze proberen een toepassing te bedenken op basis van deze eigenschappen. Aan het einde van de les presenteert elk groepje hun ‘uitvinding’ aan de rest van de klas in de vorm van een korte mondelinge presentatie met behulp van tekeningen en vers materiaal. Tot slot verklappen we welke toepassingen de wetenschap al bedacht had met deze planten. Let op: als je de les al wilt voorbereiden in de klas, laat dan ‘onze’ vier planten buiten beschouwing, anders wordt het voor de leerlingen moeilijker om onderzoek te doen en iets nieuws uit te vinden. 

Het grootste deel van dit programma vindt in onze kassen plaats, dus de les kan prima doorgaan bij slecht weer.

Leerdoelen

  • Leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen dat mensen soms eigenschappen van de natuur gebruiken voor slimme uitvindingen.
  • Leerlingen kunnen drie voorbeelden noemen van producten die zijn ontwikkeld door af te kijken bij de natuur.
  • Leerlingen oefenen met stappen uit de cyclus van onderzoekend leren, met name verwonderen, verkennen, onderzoek uitvoeren, concluderen en presenteren.
  • Leerlingen vergroten hun verwondering over en respect voor planten.
  • Leerlingen beleven de Hortus op een leuke manier met zoveel mogelijk zintuigen.

Leerkrachten over deze les

“De combi van rondleiding, onderzoeksfase en ontwerpfase was precies goed. Het was erg leuk om de kinderen hun resultaten te zien presenteren. Ze hadden goede ideeën omgezet in hun eigen ontwerp.” (Peetersschool, gr 8, maart 2022) 

 “Ik ben zeer tevreden over de begeleiding van de leerlingen tijdens de les. Een begeleider per groepje was heel fijn, ook bij het onderzoeken.” (De Poseidon, gr 7, okt 21) 

 “Ik ben heel enthousiast. Door deze workshop zijn ze echt bezig met onderzoekend leren op een fantastische manier. De begeleiding tijdens het onderzoek was heel goed, omdat er steeds maar werd doorgevraagd, zodat de kinderen bleven nadenken. Ook de presentaties vond ik heel belangrijk, zodat ze van elkaar zagen wat er was ontdekt/bedacht qua uitvinding..” (De Nieuwe School, gr 6/7/8, okt 2019)