Openingstijden vandaag 10:00 - 17:00 Koop tickets Menu

Klimaten (groep 7, 8)

Aanvullende informatie

Anders dan wat je wellicht gewend bent van andere Hortus-lessen, is voor de Klimatenles de voorbereiding van essentieel belang. Tijdens het bezoek aan de Hortus maken we expliciet gebruik van wat de leerlingen tijdens de voorbereidende opdracht hebben geleerd. Een uitgebreide lesbeschrijving voor de voorbereidende les wordt drie weken van tevoren toegestuurd. De voorbereidende opdrachten duren bij elkaar tussen de 2 en 5 uur, afhankelijk van hoeveel voorkennis de leerlingen al hebben. 

Het Hortusbezoek start met een korte klassikale quiz om de voorkennis op te frissen. Daarna gaan de leerlingen in kleine groepjes onder begeleiding van een Hortusdocent op reis door vier klimaten. Elk klimaat wordt met alle zintuigen ervaren. Het niveau van de les is best pittig, de leerlingen worden uitgedaagd om logisch na te denken, eerder opgedane kennis toe te passen en verbanden te leggen. Deze les is in de winter het leukst, omdat dan de verschillen tussen de klimaten het duidelijkst te ervaren zijn. Bij regen staan we in de kas altijd droog. 

Voor de verwerkende les en de facultatieve vervolgles over klimaatverandering, die je zelf na afloop op school kunt geven, krijg je een lesbeschrijving en werkbladen toegestuurd.

Leerdoelen

Voorbereidende les:

  • De leerlingen kunnen uitleggen wat een klimaat is en welke vijf factoren een klimaat bepalen.
  • De leerlingen kunnen van vier klimaten (woestijn, tropisch, mediterraan en gematigd) aanwijzen waar op de wereld deze voorkomen en verklaren waarom.
  • De leerlingen kunnen bij elk van de vier klimaten een voorbeeld geven van een land en een cultuur/leefwijze.

Hortusbezoek:

  • De leerlingen kunnen op basis van hun eigen zintuiglijke ervaring in de kassen een beschrijving van vier klimaten (tropisch, droog, gematigd/mediterraan en landklimaat) geven in termen van temperatuur, luchtvochtigheid, geur, plantengroei (vormen en kleuren), landschap.
  • De leerlingen kunnen verklaren hoe planten uit vier verschillende klimaten (tropisch, droog, gematigd/mediterraan en landklimaat) in vorm en bouw zijn aangepast aan hun leefomgeving.

Verwerkende les:

  • De leerlingen kunnen onder woorden brengen welke aspecten van hun leven er anders uit zouden zien als ze in een ander klimaat zouden leven. (De aanpassingen die planten nodig hebben om in de woestijn te kunnen overleven, hebben mensen ook nodig. En vice versa.)

Les over klimaatverandering (optioneel):

  • De leerlingen herkennen en waarderen de wijze waarop mensen hun wereld beïnvloeden.

Leerkrachten over deze les

“De voorbereidende les was inhoudelijk goed, op niveau en goed in te passen in het lesprogramma. De leerlingen reageerden enthousiast. Het Hortusbezoek paste goed in de belevingswereld van de leerlingen. Ze vonden het fijn dat ze ruimte kregen om alles goed te bekijken en om vragen te stellen. Het lesproject is een waardevolle aanvulling op de bestaande lesstof.” (De Bonkelaar, gr 7, okt 2021) 

 “Het lesproject sluit goed aan op de lesstof op school. De voorbereidende les was goed qua niveau, fijne filmpjes en prima opdrachten. De begeleiders tijdens het Hortusbezoek waren kundig, goed met leerlingen en lerend. Dit project is een absolute aanrader!” (7e Montessorischool, gr 6/7/8, feb 2020)