Openingstijden vandaag 10:00 - 17:00 Koop tickets Menu

Direct lid worden

Lees meer

De vereniging

De vereniging

Naast de Stichting Hortus Botanicus is er ook de Vereniging van Vrienden van de Amsterdamse Hortus, opgericht in 1986. Het is een actieve vereniging die nauw betrokken is bij de ontwikkelingen in de Hortus. De vereniging telt meer dan 8000 leden, en is daarmee een van de grootste vriendenverenigingen in Nederland.

Net als de Hortus is ook de Vriendenvereniging een ANBI. Dat betekent onder meer dat giften van een particulier aan de Vriendenvereniging voor die particulier aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting en dat de Vriendenvereniging geen erfbelasting of schenkbelasting hoeft te betalen over de ontvangen erfenissen of giften. Hier vindt u de agenda voor deze ALV. Meer informatie hierover vindt u op onze ANBI pagina. Meer informatie over de ANBI status van de Vriendenvereniging vindt u in de Kennisbank Filantropie.

De Algemene Ledenvergadering
Ieder voorjaar vindt er een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats, waarvoor alle Vrienden van de Hortus zijn uitgenodigd. Het bestuur presenteert dan een verslag van het afgelopen jaar en er wordt gekeken naar toekomstige activiteiten in de Hortus. Ook worden er besluiten genomen over de inbreng en ondersteuning van de vrienden hierin. De laatste ALV heeft plaatsgevonden op 8 mei 2019. U kunt hier het verslag van de vergadering lezen. De komende ALV vindt plaats op 6 mei 2020. De uitnodiging en agenda vindt u binnekort hier.

contact en bestuur

Heeft u een vraag en is deze niet te vinden op de pagina met veelgestelde vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Contact
Vereniging van Vrienden van de Amsterdamse Hortus
t.a.v. Sara de Vries, ledenadministratie
Plantage Middenlaan 2a
1018 DD Amsterdam

020-7025403 (op maandag en woensdag)
vrienden@dehortus.nl

IBAN: NL46INGB0000349168 t.n.v. Ver. Vrienden v.d. Amsterdamse Hortus

Bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:
Jeroen van Spijk, voorzitter
Daan van den Briel, secretaris
vacature, penningmeester
Arthur van Dulmen, lid
Wiegert Dulfer, lid
Wabien Manschot, Lid
Wonah de Koningh, Lid

geschiedenis

Iedereen heeft vrienden nodig. De Amsterdamse Hortus had daar op een zeker moment in zijn geschiedenis wel een bijzonder grote behoefte aan. In de jaren ’80 verloor de tuin zijn wetenschappelijk belang voor de Universiteit van Amsterdam en de universiteit besloot in 1986 om de Hortus af te stoten. In datzelfde jaar richtten enige buurtbewoners en biologiestudenten een Vriendenvereniging op met als doel de Hortus te redden en zijn plaats in de Plantage te handhaven. Begin 1987 presenteerde de Vereniging een overlevingsplan voor de Hortus en mocht de tuin onder bestuur van een onafhankelijke Stichting zelfstandig verder.

De band tussen Stichting en Vereniging is altijd hecht geweest. Een bestuurslid van de vereniging maakt steeds qualitate qua deel uit van het Stichtingsbestuur en er is regelmatig overleg tussen beide besturen. Jaarlijks betaalt de Vriendenvereniging een exploitatiebijdrage aan de Stichting en ondersteunt de Vereniging bijzondere projecten. Daarmee is zij naast de Gemeente Amsterdam de belangrijkste financiële steunpilaar van de Hortus.

Taak en werkwijze

De Vereniging heeft ongeveer 8000 leden en talrijke donateurs. Zij ziet het als haar taak de Hortus materieel te ondersteunen en te waken voor het wetenschappelijk karakter ervan. Het beleidsplan van de vereniging kunt u via deze link lezen.
De band tussen Stichting en Vereniging is altijd hecht geweest. Een bestuurslid van de vereniging maakt steeds qualitate qua deel uit van het Stichtingsbestuur en er is regelmatig overleg tussen beide besturen. Jaarlijks betaalt de Vriendenvereniging een exploitatiebijdrage aan de Stichting en ondersteunt de Vereniging bijzondere projecten. Daarmee is zij naast de Gemeente Amsterdam de belangrijkste financiële steunpilaar van de Hortus.
Ieder jaar in september vindt er een najaarsmarkt plaats in de tuin. Tijdens deze gevarieerde markt is ook de vereniging aanwezig voor persoonlijke vragen en kennismaking.  In dergelijke activiteiten wordt nauw samengewerkt met de medewerkers van de Hortus.

Vragen? Laat het ons weten!

U kunt ons bereiken via het algemene nummer: 020 625 9021. U kunt ook direct contact opnemen met een van onze medewerkers via e-mail of telefoon.