Openingstijden vandaag 10:00 - 17:00 Koop tickets Menu

Bestuursvacature Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Hortus

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Hortus zoekt een:

Bestuurslid
(onbezoldigd)

 

Geïnteresseerde Vrienden van de Amsterdamse Hortus zijn uitgenodigd om te reageren.

Hortus Botanicus Amsterdam
De Hortus Botanicus Amsterdam is een van de oudste botanische tuinen ter wereld. De tuin werd in 1638 opgericht als Hortus Medicus en groeide in vier eeuwen uit tot een prachtige botanische tuin met een bloeiende collectie. Het is een groene oase in het centrum van de stad met een collectie van ongeveer 4.000 soorten van vijf continenten. De Hortus is een zelfstandige Stichting die haar inkomsten haalt uit kaartverkoop, horeca, zaalverhuur en de winkel, en een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Amsterdam ontvangt. Daarnaast wordt zij gesteund door een grote en trouwe Vriendenvereniging. Het hele jaar door worden er activiteiten en evenementen georganiseerd.

 

Vrienden van de Amsterdamse Hortus
De Vereniging van Vrienden van de Amsterdamse Hortus is opgericht in 1986. Dankzij de Vrienden kon de Hortus destijds blijven bestaan en blijven op haar locatie midden in de stad. De Vereniging is actief en nauw betrokken bij de ontwikkelingen van en in de Hortus. Zij telt meer dan 8.000 leden. Middels haar inkomsten, uit de lidmaatschappen en donaties van haar leden, steunt zij de Hortus. De Vereniging wordt bestuurd door een uit vrijwilligers bestaand bestuur. Het bestuur organiseert daarnaast door het jaar heen, in samenwerking met de Stichting, diverse activiteiten voor de Vrienden. Het bestuur bestaat momenteel uit 6 bestuurders, met de volgende portefeuilles: voorzitter, secretaris, penningmeester, vice -voorzitter, communicatie en vrijwilligers/de buurt.

De Vereniging is op zoek naar een 7e bestuurslid die zijn/haar (bestuurlijke) ervaring, kennis en maatschappelijke betrokkenheid wil inzetten. De portefeuille voor het nieuw te benoemen bestuurslid zal in onderling overleg worden vastgesteld.

 

Van kandidaten voor deze functie vragen wij:

  • Een warm hart voor de Amsterdamse Hortus, voor behoud van groen erfgoed en voor het bekend maken hiervan bij het brede publiek.
  • Bereidheid tot inzetten van het eigen netwerk binnen de voor de Hortus relevante (maatschappelijke) partners, zoals de collega Horti, expertisecentra, bedrijfsleven, andere aanverwante organisaties.
  • Een antenne voor de relaties tussen deze partijen en de Vriendenvereniging en de Stichting en voor de verschillende betrokken belangen van deze organisaties.
  • Visie hebben op het naar buiten brengen van kennis over de collectie.
  • Een creatieve teamspeler in het bestuur zijn en een gevoel voor bestuurlijke verhoudingen hebben.
  • HBO/academisch opleidingsniveau strekt tot aanbeveling, maar relevante kennis en ervaring opgebouwd in werkkring en/of maatschappelijke organisaties kwalificeert ook.
  • Projectmatig kunnen werken, oplossingsgericht zijn, daarbij het oog houdend op de doelstellingen en het lange termijnbeleid van de Vereniging.
  • Goede communicatieve vaardigheden, in woord en geschrift, en gevoel voor de relatie van het Verenigingsbestuur met de Vrienden en met de Hortus en haar medewerkers.

Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, de uitvoering van de activiteiten en het beheer van de financiën van de Vereniging, met als oogmerk het steunen van de van de Hortus.

 

Tijdsindicatie.

De tijdsindicatie voor het uitvoeren van deze onbezoldigde functie is 1 tot 2 dagen per maand (of wel tussen 1 dagdeel per week/per 2 weken) inclusief de reguliere bestuursvergaderingen die ca. 6 keer per jaar plaatsvinden.

 

Het bestuur.

Binnen het bestuur is een open, gelijkwaardige sfeer, waarbij ieder gewaardeerd wordt om zijn kennis en waarbij ieder bereid is mee te denken en doen op zowel het abstracter bestuursniveau als bij de praktische uitvoering van zaken. Ieder krijgt ruimte te groeien in zijn/haar functie. Naast het inhoudelijke bestuurswerk is er ook ruimte voor de onderlinge sociale contacten. Deze komen vooral tot hun recht tijdens de activiteiten die georganiseerd worden voor de Vrienden en tijdens het jaarlijkse bestuurs-etentje. De Vrienden kenmerken zich door sterke betrokkenheid bij en warme belangstelling voor de Hortus.

 

Vergoeding en benoemingstermijn.

Het betreft een onbezoldigde functie. De benoemingstermijn is 4 jaar. Men kan voor maximaal 3 termijnen worden benoemd. Voor verdere informatie over de vereniging zie de website.

Het bestuur nodigt geïnteresseerden van harte uit om een motivatiebrief en kort CV te sturen aan Daan van den Briel, secretaris van de Vereniging, voor 16 december 2022 op emailadres: Vrienden@deHortus.nl

Verdere toelichting of vragen over deze vacature kunnen door één van de bestuursleden gegeven/beantwoord worden. Hiervoor kan een kort verzoek tot telefonisch contact worden gedaan op hetzelfde emailadres.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.