Openingstijden vandaag 10:00 - 17:00 Koop tickets Menu

vacatures in de Raad van Toezicht

De Stichting Hortus Botanicus Amsterdam zoekt

Twee leden voor de Raad van Toezicht, waaronder een voorzitter
(onbezoldigd)

De Raad van Toezicht staat de directeur/bestuurder met raad terzijde en houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken van de Hortus. De RvT bestaat momenteel uit 7 personen.

De Hortus is op zoek naar een algemeen lid die dit jaar kan beginnen, en een voorzitter die per 1 januari 2022 het voorzitterschap kan overnemen van de huidige voorzitter.

 

De RvT heeft een sterke betrokkenheid bij de Hortus en een actieve opstelling. De RvT bepaalt zijn eigen agenda, houdt daarbij rekening met de behoeften en mogelijkheden van de directeur-bestuurder en stemt de prioriteiten met haar af. De RvT levert door kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk toegevoegde waarde voor de Hortus.

 

De RvT-leden dienen tezamen over de volgende deskundigheden te beschikken:

 

 • Bestuurlijke of toezichthoudende ervaring dan wel inzichten;
 • Deskundigheid m.b.t. botanische aangelegenheden & educatie;
 • FinanciĆ«le en bedrijfseconomische deskundigheid;
 • Zicht op voor de Hortus relevante beleidsterreinen, marktomstandigheden en maatschappelijke en culturele ontwikkelingen;
 • Deskundigheid m.b.t. innovatie, informatietechnologie en duurzaamheid;
 • Deskundigheid m.b.t. juridische zaken, personeel en organisatie;
 • Ervaring met business to consumer-marketing & klantgerichte organisaties
 • Een netwerk t.b.v. fondsenwerving.

 

Daarnaast wordt van ieder van de RvT-leden de volgende kwaliteiten gevraagd:

 • Pro actief, besluitvaardig en neemt de verantwoordelijkheid voor genomen besluiten;
 • Is gericht op collegialiteit en complementariteit;
 • Onafhankelijk en integer;
 • Strategisch denkniveau, fungeert als klankbord voor de directeur-bestuurder;
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • Voldoende beschikbaar.

 

Er wordt specifiek gezocht naar een voorzitter, bij voorkeur met een juridische achtergrond, die ervaring heeft met het voorzitten van een Raad van Toezicht. Daarnaast wordt een algemeen lid gezocht met ervaring in de culturele sector en relaties binnen de fondsenwereld.

De RvT streeft naar een evenwichtige en diverse samenstelling.

 

De Raad van Toezicht vergadert minimaal 4 keer per jaar. De functie is onbezoldigd.

 

Bij interesse of voor meer informatie kun je contact opnemen met Sara de Vries, directiesecretaresse via Sara.de.Vries@dehortus.nl of via 020 – 7025 404.

 

De Hortus onderschrijft de Ethische Code, Governance Code Cultuur, Code Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.