Openingstijden vandaag 10:00 - 17:00 Koop tickets Menu

Lid Raad van Toezicht

De Hortus is op zoek naar een:

 

lid voor de raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) staat de directeur/bestuurder met raad terzijde en houdt toezicht op het beleid van de directeur/bestuurder en op de algemene gang van zaken van de Hortus. De rvt bestaat uit zeven leden waarvan één lid afkomstig is uit het bestuur van de Vriendenvereniging.

De Hortus is op zoek naar een algemeen lid die per 1 mei as kan beginnen.

Lees meer

De Hortus Botanicus Amsterdam is één  van de oudste botanische tuinen ter wereld. De tuin werd in 1638 opgericht als Hortus Medicus en groeide in vier eeuwen uit tot een prachtige botanische tuin met een bloeiende collectie. Het is een groene oase in het centrum van de stad met een collectie van ongeveer 4.000 soorten van vijf continenten. De Hortus is een zelfstandige Stichting die haar inkomsten haalt uit kaartverkoop, horeca, zaalverhuur en de winkel, en een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Amsterdam ontvangt. Daarnaast wordt zij gesteund door een grote en trouwe Vriendenvereniging. Het hele jaar door worden er activiteiten en evenementen georganiseerd. Dit en meer wordt mogelijk gemaakt door de inzet van ca. 65 enthousiaste medewerkers en 80 vrijwilligers.

 

De rvt heeft een sterke betrokkenheid bij de Hortus en een actieve opstelling. De rvt bepaalt zijn eigen agenda, houdt daarbij rekening met de behoeften en mogelijkheden van de directeur-bestuurder en stemt de prioriteiten met haar af. De rvt levert door kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk toegevoegde waarde voor de Hortus.

 

De rvt-leden dienen tezamen over de volgende deskundigheden te beschikken:

 

 • Bestuurlijke of toezichthoudende ervaring dan wel inzichten;
 • Deskundigheid m.b.t. botanische aangelegenheden & educatie;
 • Financiële en bedrijfseconomische deskundigheid;
 • Zicht op voor de Hortus relevante beleidsterreinen, marktomstandigheden en maatschappelijke en culturele ontwikkelingen;
 • Deskundigheid m.b.t. innovatie, informatietechnologie en duurzaamheid;
 • Deskundigheid m.b.t. juridische zaken, personeel en organisatie;
 • Ervaring met business to consumer-marketing & klantgerichte organisaties;
 • Een netwerk t.b.v. fondsenwerving.

 

Daarnaast wordt van ieder van de leden de volgende kwaliteiten gevraagd:

 • Proactief, besluitvaardig en neemt de verantwoordelijkheid voor genomen besluiten;
 • Is gericht op collegialiteit en complementariteit;
 • Onafhankelijk en integer, kan met vertrouwelijke informatie omgaan;
 • Strategisch denkniveau, fungeert als klankbord voor de directeur-bestuurder;
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • Heeft een netwerk in/verbinding met Amsterdam;
 • Is voldoende beschikbaar.

 

Er wordt specifiek gezocht naar een algemeen lid met commerciële ervaring in bijvoorbeeld retail of een andere business to consumer-markt.

De rvt streeft naar een evenwichtige en diverse samenstelling qua leeftijd, gender, culturele achtergrond, fysieke/mentale capaciteit, opleidingsniveau en ervaring.

 

De raad van toezicht vergadert 4 tot 5 keer per jaar. De functie is onbezoldigd.

 

Bij interesse of voor meer informatie kun je contact opnemen met directiesecretaresse Sara de Vries via Sara.de.Vries@dehortus.nl of via 020 – 7025 404. Reacties met korte motivatie en cv kunnen voor 1 maart 2024 naar bovenstaand emailadres worden gestuurd.

 

De Hortus onderschrijft de Ethische Code, Governance Code Cultuur, Code Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.