Openingstijden vandaag 10:00 - 17:00 Koop tickets Menu

De Zintuigen van Planten – HOVO in de Hortus (VOL)

1 juli - 10 juli

Dit evenement is afgelopen.

Darwin stelde al proefondervindelijk vast dat planten zintuigen hebben. Toch zijn planten voor veel mensen vooral passieve organismen die saai en onaangedaan hun tijd uitzitten. In deze vier colleges gaan we zien dat de werkelijkheid anders is. De leidende vragen daarbij zijn: hoe komen planten aan informatie over hun omgeving en wat doen ze met deze ‘kennis’? Elk college van circa vijf kwartier wordt gevolgd door een bezoek aan de tuin en kassen om enkele van de besproken planten te bekijken onder leiding van diverse rondleiders.

Deze cursus is ontwikkeld door de Hortus in samenwerking met de HOVO | VU vanaf 50.

In het eerste college gaan we na wat een zintuig eigenlijk is en waar dat in een plant zou kunnen zitten. We bepalen hoe we vast kunnen stellen of een plant een zintuig gebruikt. Vervolgens gaan we tijdens de volgende colleges in op de verschillende werelden van zwaartekracht, licht, geur, tast, tijd en ruimte, op zoek naar zintuiglijke waarnemingen door planten. Waar zijn planten allemaal gevoelig voor? Van een groot aantal van deze zintuigen begrijpen we inmiddels zowel de werking als de functie voor de plant, maar op veel gebieden tasten we nog in het duister. Zintuigen zijn onlosmakelijk met gedrag verbonden. Soms is dit gedrag eenvoudig mechanisch zoals de beweging van stuifmeeldraden in een Salvia, maar vaak is dit gedrag bijzonder complex, zoals de groeibeweging van een wortelpunt. En, tot slot, als planten dan kennelijk handelende organismen zijn kunnen we dan aan planten ook zoiets als intelligentie of vernuft toekennen?

De cursus vind plaats op 1, 3, 8 en 10 juli 2019,  maandag en woensdag, 13.30-16.00 uur. De cursusprijs bedraagt € 135,- (incl. koffie en thee). Entree tot de Hortus is gratis bij deelname aan de cursus.

Geïnteresseerd? Aanmelden kan via de website van de HOVO. Deze cursus is VOL

De HOVO is een onderwijsrichting binnen de VU die speciaal gericht is op 50plussers. De HOVO biedt cursussen en colleges aan op academisch niveau in diverse discplines.